stres
Zdrowie

Stres i walka z nim

Można powiedzieć, że mowa jest o jednym z bardziej powszechnych zjawisk, z jakim mamy do czynienia w naszej codzienności. Stres to zjawisko, które może być rozumiane na różne sposoby. Można mówić o jego pozytywnym wpływie, mobilizującym do działania. To jednak można powiedzieć tylko i wyłącznie w odniesieniu do stresu trwającego krótki czas i nie mającego bardzo dużego nasilenia. W większości przypadków stres należy rozumieć jako zjawisko negatywne, z którym zasadniczo należy walczyć. Stres to zjawisko, które może człowieka nie tylko skłaniać do działania, mobilizować, ale jednocześnie też może blokować, paraliżować.

Chroniczny, długotrwały stres

Człowiek pod wpływem chronicznego, długotrwałego stresu może działać w sposób całkiem niezrozumiały, może działać w sposób zupełnie nie charakterystyczny dla siebie samego. Stres to nie tylko chwilowa reakcja organizmu na różnego rodzaju zdarzenia, bodźce, ale równocześnie też jest to czynnik, który w znaczącym stopniu może przyczynić się do rozwoju różnych chorób. Objawy somatyczne wynikające z działania stresu mogą przerodzić się w faktyczne i poważne schorzenia. Stres jest jednym z tych czynników, które mają bardzo duży wpływ na pracę serca, układu krążenia, na pracę układu nerwowego, a ponadto także można tutaj mówić o wpływie na rozwój nowotworów. Tym samym owego zjawiska w naszej codzienności należy nie tylko unikać, ale po prostu należy go traktować jako pewne zagrożenie dla zdrowia.

Magnez a stres

Bardzo duże znaczenie ma tutaj poziom magnezu w organizmie. Jeśli tenże poziom jest stosunkowo wysoki, możemy mówić o zwiększonej odporności na stres. Ta sytuacja jednakże współcześnie jest coraz rzadsza. Aby skutecznie walczyć ze stresem, trzeba  przyjąć pewne techniki i ich się nauczyć. To bynajmniej nie jest niczym prostym, aczkolwiek wydaje się, że jest to coś koniecznego. Współczesny człowiek odznacza się coraz mniejszą odpornością na różnego rodzaju negatywne zjawiska, a stres jest właśnie jednym z nich. Warto jest z nim podjąć walkę póki nam nie wyrządził jeszcze krzywdy.

08