komin
Dom

Komin w domu – zalety i wady

Każdy dom powinien posiadać komin. Odprowadzenie powstałych spalin oraz zapewnienie odpowiedniej wentylacji to jedna z kluczowych kwestii, o które należy bezwzględnie zadbać. W sztuce budowania domu istotne jest nie tylko to, aby ów komin w domu się pojawił, ale ważne jest to, aby ów komin był prawidłowy, aby był prawidłowo wykonany. Nie każdy komin będzie tym odpowiednim w danym budynku, w danym domu. Istnieją różne rodzaje kominów jak również spełniają one różne zadania, różne role.

Spaliny w mieszkaniu

Spaliny powstające w domu mogą mieć różny charakter. Mogą być to spaliny gazowe, mogą to być spaliny powstałe w wyniku spalania paliw ciekłych. Jeśli w domu znajdują się kotły przeznaczone do spalania paliw gazowych czy też ciekłych, to wówczas niezbędnym elementem jest właśnie wybudowanie przewodów kominowych spalinowych. Jeśli mamy do czynienia z procesem spalania paliw stałych, to wówczas powinniśmy wybudować komin do odprowadzania paliw stałych, czyli przewody dymowe. Bardzo ważnym elementem jest na pewno materiał, z którego wykonuje się przewody kominowe. Ów materiał powinien być odporny na oddziaływanie różnego rodzaju substancji kwaśnych. Takie substancje kwaśne pojawiają się bowiem na skutek procesu wydzielania się pary wodnej oraz łączenia się jej ze związkami zawartymi w danym paliwie. Poza tym również jeśli mamy do czynienia ze spalaniem paliw stałych, to istotnym elementem jest zastosowanie materiału odpornego na działanie wysokich temperatur.

Nieszczelności w kominie

W przeciwnym razie komin może bardzo szybko ulec osłabieniu, mogą pojawić się nieszczelności, a tym samym może dochodzić do powstawania niebezpiecznych dla zdrowia i życia sytuacji. Jeśli chodzi o przewody wentylacyjne, to również powinny one spełniać określone wymagania. Z jednej strony powinny one być wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę, materiału niepalnego oraz powinny być one szczelne. Jednakże to nie wszystko. W niektórych sytuacjach bowiem przewody wentylacyjne są prowadzone na wysokości pomieszczeń nieogrzewanych. Tym samym w takim miejscu przewody kominowe powinny zostać wykonane z materiału, który akumulują ciepło. Może to być pustak lub cegła. W przeciwnym razie może dochodzić do wydzielania się pary wodnej i do jej skraplania.

Kominy w domu są elementem niezbędnym. Nie można ich wykonywać z jakiegokolwiek materiału i nie mogą być budowane w dowolny sposób. Należy wykonywać je w pełnej zgodzie z zasadami sztuki budowlanej. Wszelkie błędy popełnione na etapie budowy komina będą skutkować bardzo poważnym zagrożeniem, a jednocześnie też generować to będzie konieczność poniesienia poważnych kosztów.