angielski
Inwestycje

Szkoła językowa dla dzieci

Szkoły językowe, których oferta jest kierowana do dzieci, cieszą się na rynku w Polsce coraz większym powodzeniem. Języki Katowice to jedna tych szkół, która w rankingach zajmuje bardzo wysokie pozycje. Mowa jest o szkole posiadającej bardzo duże doświadczenie, a jednocześnie też ciągle podnoszącej swoje kwalifikacje, poszerzającej swoją ofertę. Mówiąc o tym podmiocie, należy wskazać na to, iż jest to oferta kierowana nie tylko do dzieci, ale także do młodzieży. Można wyróżnić bowiem zajęcia oferowane grupom dzieci w wieku od 6 do 12 lat oraz grupom młodzieżowym w wieku od 13 d o19 lat. Aby móc być zakwalifikowanym do określonej grupy, najpierw należy napisać odpowiedni test oraz przeprowadzić rozmowę z lektorem. Na tej podstawie dana osoba będzie zakwalifikowana do określonej grupy zajęciowej w zależności od posiadanych umiejętności oraz posiadanej wiedzy.

Zajęcia dla dzieci

Jak już wspomniano, zajęcia są kierowane między innymi do dzieci. Bardzo istotnym elementem, na który się tutaj stawia, jest nauczanie polisensoryczne. W jego ramach można wskazać na:

– ćwiczenia grafomotoryczne,

– rymowanki,

– inscenizacje, przedstawienia,

– konkursy.

Istotnym elementem jest bowiem to, aby dzieci były zaangażowane w owe zajęcia wszystkim zmysłami. Wszelkie prowadzone zajęcia mają na celu przygotowanie dzieciaków do egzaminów Cambridge YLE, w tym do poziomu Flyers, Movers oraz Starters. Wszystkie dzieci są angażowane w naukę języka angielskiego również poprzez udział w różnego rodzaju programy wychowawcze oraz programy społeczne. Wszelkie materiały edukacyjne, jakie są tutaj stosowane, są nie tylko bardzo oryginalne, ale ponadto również odznaczają się wysoką wartością merytoryczną. Każdy z uczniów ma dostęp do e- dziennika jak również każdy z uczniów cyklicznie otrzymuje specjalny raport z poczynionych postępów w nauce. Dzięki temu jego wiedza jest stale monitorowana. Język angielski jest znacznie prostszy do nauki jeśli stosuje się przyjazne metody. Nauka poprzez zabawę, poprzez angażowanie wszystkich zmysłów jest bardzo skutecznym rozwiązaniem, które ma swoje uzasadnienie właśnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży.

Szkoła języków obcych Języki Katowice posiada na rynku ugruntowaną pozycję. Istotnym elementem jej oferty jest nie tylko stosowanie bardzo zróżnicowanych metod, ale również bardzo atrakcyjne ceny. To element, który dla klientów niewątpliwie jest bardzo istotny i może decydować o wyborze tej, a nie innej szkoły językowej. Posiada ona coraz szerszą grupę swoich klientów.