komin
Budownictwo

Błędy podczas budowania komina

Komin w każdym domu, w każdym budynku odgrywa bardzo istotną rolę. Chodzi tu mianowicie o prawidłowe odprowadzanie powstałych spalin. Właściwa budowa komina jest zatem czymś kluczowym i tym samym tego elementu na pewno nie można zaniedbać. Tymczasem w bardzo wielu przypadkach dochodzi do popełniania różnych błędów. Jednym z błędów, które są nieraz powtarzane, jest zastosowanie ceramicznych pustaków wentylacyjnych. Taki materiał jest często stosowany w przypadku, gdy w budynku zastosowano kominek. Tenże materiał odznacza się bowiem niską odpornością na wysoką temperaturę. Tym samym istnieje znacznie większe zagrożenie wystąpieniem pożaru.

Zmiany i przebudowa

Ponadto jeśli już takie pustaki zastosowano, to istnieje konieczność dokonania zmian, dokonania przebudowy, a to wiąże się z poważnymi kosztami. Kolejnym z błędów, które możemy na tym etapie spotkać, jest ocieplanie ścianek komina styropianem. Wysoka temperatura wytwarzająca się w jego wnętrzu może bowiem spowodować stopienie się tego materiału. Efektem tego ogień może zająć strukturę więźbową dachu budynku. Kolejnym z błędów, które mogą się zdarzyć w odniesieniu do budowy komina, jest przecięcie jego konstrukcji z elementami więźby dachowej. Jej statyka może bowiem przez to zostać bardzo poważnie naruszona lub nawet wygięta. Przejdźmy dalej. W niektórych sytuacjach nie stosuje się wykonanie dylatacji elementu stropu od konstrukcji komina.

Obciążenie stropu

To może spowodować przeniesienie obciążeń ze stropu na komin, a tym samym możemy mieć do czynienia z wystąpieniem nadmiernych obciążeń, a tym samym do powstawania pęknięć i rozszczelnień przewodu kominowego. Jest to zatem bardzo niebezpieczne zjawisko. Istotne jest to, aby nadzór całej budowy, włączając w to każdy element – również budowę przewodu kominowego – był prowadzony przez osobę ze stosownym doświadczeniem w tejże materii. Dzięki temu będziemy mieli pewność, że taki budynek będzie ze wszech miar bezpieczny. Budowa komina jest o tyle istotna, że po jego wykonaniu wszelkie błędy są trudne do usunięcia.