pelet
Dom

Efektywnie, tanio i ciepło – ogrzewanie domu

Sposób ogrzewania domu, jaki zostanie wybrany przez jego właściciela, będzie w bardzo dużym stopniu determinował wysokość kosztów utrzymania budynku. Mówiąc o tymże aspekcie, należy bowiem podkreślić, że aż około 70% kosztów ponoszonych w związku z domem, to są koszty jego ogrzewania oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej. Koszty związane z ogrzewaniem domu zależą od bardzo wielu różnych czynników. Na pewno należy wskazać na standard danego budynku, na zastosowaną izolację cieplną jak również należy mieć na uwadze właśnie zaplanowany rodzaj paliwa opałowego oraz sprawność systemu grzewczego. Tym samym właśnie wybór tego, czym będziemy opalać dom, jest jedną z kluczowych i najważniejszych kwestii, jest jedną z najważniejszych decyzji. Mimo tego, że świadomość ekologiczna w naszym kraju jest coraz wyższa, to jednakże wciąż najbardziej popularnym sposobem ogrzewania domów jest zastosowanie kotłów na węgiel kamienny. Tutaj można wyróżnić kilka jego rodzajów, w tym ekogroszek, orzech, miał, flot.

Zalety nowoczesnego ogrzewania

Do podstawowych zalet tego opału na pewno trzeba zaliczyć stosunkowo niską jego cenę, niewielkie koszty związane z wykonaniem całej instalacji, a jeśli dany inwestor zdecyduje się na kocioł na ekogroszek, to jednocześnie też należy wskazać na stosunkowo niską ilość szkodliwych gazów dostających się do atmosfery. Kolejną z możliwości jest zastosowanie oleju opałowego. Na pewno jest to paliwo bardziej ekologiczne, ale droższe w porównaniu z węglem. W tym przypadku można także wskazać na bezobsługowość pieca opałowego, na powszechną dostępność jak również na bezpieczeństwo. Z uwagi na to, że olej opałowy ma dosyć wysoką temperaturę zapłonu, zjawisko samozapłonu jest niemalże niemożliwe do zaistnienia. W porównaniu do oleju opałowego, bardziej ekonomiczne jest opalanie drewnem. Jest to opał, który ponadto jest bardziej przyjazny dla środowiska naturalnego. Dzisiaj najczęściej wykorzystuje się brykiety oraz pelet. Są to sprasowane trociny oraz inne odpady drzewne.

Czy warto sięgnąć po pelet?

Pelet posiada cenę bardzo zbliżoną do węgla kamiennego, aczkolwiek tutaj mamy do czynienia ze znacznie wyższym poziomem sprawności kotłów opałowych, a więc mowa jest o większej ekonomii. Pozostał nam jeszcze gaz ziemny jako paliwo, które może być i jest wykorzystywane do ogrzewania budynków jednorodzinnych i nie tylko jednorodzinnych. Zarówno w odniesieniu do gazu ziemnego jak i do gazu płynnego, należy wskazywać na szereg zalet. Na pewno wygodne jest to, że kotły na gaz są bezobsługowe. Mamy do czynienia ze stosunkowo niskimi kosztami ogrzewania budynków, a poza tym także jest to paliwo opałowe, w którym mamy do czynienia z dosyć niską emisją substancji szkodliwych, na co w głównej mierze zwraca się uwagę obecnie, w dobie szczególnej walki o czyste powietrze. Mówiąc o sposobach ogrzewania domów, można jeszcze wymienić pompę ciepła, na którą również decyduje się coraz większa grupa inwestorów. Rozwiązanie na pewno ekologiczne, oszczędne, aczkolwiek wymagające sporych nakładów finansowych na samym początku.