budowa domu
Budownictwo

Budowa blisko granicy działki

Jeśli dysponujemy odpowiednio dużą działką budowlaną, odpowiednio długą i szeroką, to pojęcie właściwego usytuowania budynku od granicy działki nie jest niczym, co leży w gestii naszego zainteresowania. Niemniej jednak w wielu przypadkach istnieje pewien dylemat. Będąc posiadaczami działki budowlanej o niewielkich rozmiarach, nie możemy budować dowolnych rozmiarów budynku. Oczywiście w tym względzie warto jest zajrzeć do przepisów, które traktują w tejże materii. Są one dosyć precyzyjne i tym samym nie jest tak, że dysponując wąską działką, nie jesteśmy wcale skazani na brak pewnych możliwości.

Przepisy prawne

Przepisy w wyraźny sposób mówią, iż budynek mieszkalny można sytuować w odległości czterech metrów od granicy działki z sąsiadem przy założeniu, że otwory okienne oraz drzwiowe są skierowane właśnie w tym kierunku. Jeśli budynek będziemy sytuować w stronę granicy z sąsiadem ścianą bez otworów, to odległość od granicy powinna wynosić co najmniej trzy metry. To jednakże nie wszystkie aspekty prawne, które dotyczą sytuowania budynku przy granicy od sąsiedniej działki Jeśli działka ma szerokość mniejszą niż 16 metrów, to można budynek sytuować w odległości od granicy mniejszej niż trzy metry, aczkolwiek nie może być ona mniejsza niż 1,5 metra. Istnieje jeszcze jedna możliwość, a mianowicie można budynek usytuować nawet w granicy działki.

Jakie są warunki?

Warunkiem jest przyleganie obu budynków znajdujących się na sąsiednich działkach. Ponadto budynek, który jest dobudowywany do istniejącego, nie może mieć większej wysokości od tego istniejącego. Tym samym budowanie domu na działce o dosyć małych rozmiarach, na działkach wąskich jest możliwe, ale jest również obostrzone konkretnymi przepisami prawa, do których należy się zastosować. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie jakiejkolwiek działki budowlanej, powinniśmy bardzo gruntownie przeanalizować wszelkie aspekty prawne, przez które jesteśmy w pewnym zakresie ograniczeni. Wszakże przecież nasz dom jest budowany na bardzo długie lata, a nie na krótki okres.