stres
Zdrowie

Stres w życiu codziennym

Każdy z nas doświadczył zasadniczo takiego zjawiska, jakim jest stres. Bynajmniej nie jest to przyjemne zjawisko, gdyż wpływa ono na ludzkie zdrowie w sposób degenerujący. Stres oczywiście można także postrzegać w sposób pozytywny, aczkolwiek tylko i wyłącznie w niewielkim jego zakresie. Stres bowiem może poniekąd motywować do działania, może być czynnikiem powodującym, że coś nam się bardziej uda, będziemy w pewnym względzie bardziej skoncentrowani. Jednakże w większości sytuacji należy zdecydowanie mówić o negatywnym wpływie stresu na ludzki organizm.

Napięcie a obowiązki

Napięcie mięśni, napięcie procesów myślowych, reakcje, których w normalnych warunkach byśmy się nie spodziewali. Stres może powodować takie działania, które w odniesieniu do danego człowieka nie są naturalne. O ile stres trwający przez moment nie jest tak szkodliwy dla zdrowia człowieka, o tyle stres przewlekły, trwający dzień po dniu, może powodować nie tylko nieprzewidziane zachowania, ale być po prostu niebezpieczny dla zdrowia. Stres trwający wiele dni może przełożyć się na powstanie różnego rodzaju nerwic, przyczynia się do rozwoju choroby wrzodowej do rozwoju chorób związanych z układem krążenia, do chorób psychicznych. Ponadto możemy mieć do czynienia z różnymi objawami somatycznymi.

Jak się broni organizm?

Reakcje organizmu na stres mogą być bardzo różne. Możemy mieć do czynienia z drganiem kończyn, z bólami głowy, z bólami żołądka. Tak naprawdę trudno jest w tym jednym miejscu wymienić wszystkie możliwe objawy związane z somatycznymi objawami stresu. W tej sytuacji, gdy nasza odporność na stres jest niska, powinniśmy zdecydować odciąć się od czynnika, który ów stres powoduje. Można także pójść w nieco inną stronę. Warto postawić na odpowiednią dietę bogatą w magnez, bogatą w warzywa, owoce. Nie mniejszą rolę stanowić będzie odpowiednia ilość czasu poświęcona na sen, odpoczynek jak również na aktywność fizyczną. Ta ostatnia bowiem jak żaden inny czynnik, może spowodować, że będziemy bardziej odporni na stres. Owa odporność to coś kluczowego.