Odzysk odpadów opakowaniowych - czy to konieczność?
Ekologia

Odzysk odpadów opakowaniowych – czy to konieczność?

Jak wynika ze statystyk zawartych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami w Polsce powstaje średnio ponad 5 mln ton opakowań w ciągu roku. Do 2024 r. strumień odpadów opakowaniowych ma wzrosnąć do ponad 15 mln ton. Stąd potrzeba przygotowania się do jak najlepszego zagospodarowania tego wzrastającego poziomu.

Analiza strumienia odpadów opakowaniowych

Również w przypadku strumienia odpadów opakowaniowych, konieczna jest szczegółowa analiza składu strumienia odpadów ze znacznym zwróceniem uwagi na materiały o wysokiej wartości rynkowej, czyli np. PET oraz odpady wymagające specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych m.in. szkło. Bardzo ważny pozostaje też sposób gromadzenia oraz perspektywy wzrostu strumienia odpadów i możliwości ich zagospodarowania.

Odpady zmieniają swoją strukturę

Od jakiegoś czasu odpady opakowaniowe zmieniają swoją strukturę. W zauważalny sposób podnosi się liczba opakowań lekkich w szczególności tych wytwarzanych z tworzyw sztucznych. Taka zmiana rodzi swoje następstwa. Sortowanie opakowań z uwagi na niewielki ciężar nasypowy strumienia odpadów wymaga odpowiedniego podejścia do projektowania koniecznych instalacji do sortowania. Przy większej ilości odpadów opakowaniowych lekkich pożądane staje się użycie zaawansowanych systemów automatycznego sortowania.

Z pomocą przychodzi automatyzacja

W tej chwili wysoko zautomatyzowane instalacje przeznaczone do segregacji opakowań uzyskują przepustowość na poziomie od kilku do kilkunastu ton. Są już firmy, które dysponują instalacjami o mocach przerobowych nawet do 12 ton na godzinę. To zaś pozwala na wysegregowanie 10 różnych frakcji w całkowicie automatyczny sposób. Z kolei przy odpadach komunalnych niesegregowanych przepustowość instalacji może wynieść nawet ponad 30 ton na godzinę.