Praca

W dalszym ciągu znaczne różnice w zarobkach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych i polepszać sytuację na naszym rynku pracy. Odrobiliśmy pokaźną ilość straty do bogatszych państw europejskich, jeśli chodzi o przeciętną krajową pensję. Różnica nadal jednak jest duża. Praktyczna siła nabywcza płac w krajach zachodnich jest dwukrotnie wyższa niż u nas, nawet gdy weźmiemy pod uwagę iż koszty życia są wyższe. Normalny Polak zarabia 3900 zł, a Anglik czy Niemiec 14 tys. zł. Wyjazd do pracy za granicę wciąż jest zyskowny, jednak z czasem się to odmieni.