Praca

W dalszym ciągu znaczne różnice w zarobkach

Starzenie się naszego społeczeństwa będzie pomniejszać ilość bezrobotnych i polepszać sytuację na naszym rynku pracy. Odrobiliśmy pokaźną ilość straty do bogatszych państw europejskich, jeśli chodzi o przeciętną krajową pensję. Różnica nadal jednak jest duża.