Polityka

NIK skontroluje szkoły

Najwyższa Izba Kontroli sprawdzi efekty wprowadzonego darmowego podręcznika, kontrola rozpoczęte zostanie w listopadzie. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski informuje, że urzędnicy sprawdzą w pierwszej kolejności jak wprowadzenie darmowego podręcznika wpłynie na koszty ponoszone przez rodziny na kupno artykułów szkolnych. Najwyższa Izba Kontroli oceni także wartość samej publikacji.