Transport

Kara za złą archiwizację czasu pracy kierowcy

Duża liczba kierowców odnosi się lekceważąco do konieczności posiadania całego udokumentowania przez kierowcę własnej aktywności w danej dobie, i faktu nieprowadzenia auta. Bezwzględne konsekwencje zagrażają nie tylko jemu samemu, lecz też innym osobom.

Mandat, jaki zagraża kierowcy z tego tytułu to 100 zł za wszelki dzień niepełnego udokumentowania. Niemożność przedstawienia dokumentów monitorujących aktywność kierowcy 28 dni wstecz podczas inspekcji drogowej grozi nie tylko grzywną dla prowadzącego, lecz też grzywną dla osoby zarządzającej logistyką w wysokości 500 zł.

rozliczanie czasu pracy kierowców