Praca

Nowy projekt zmiany Kodeksu pracy mówi, że okres zatrudnienia na czas określony nie będzie mógł przekraczać trzydziestu trzech miesięcy.

Powstały projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada, że okres zatrudniania na czas określony nie może przekroczyć 33 miesięcy. Po tym czasie umowa samoczynnie będzie umową na czas nieokreślony. Pomysł został skierowany do konsultacji, które trwać mają do 21 listopada. Intencją jest wyeliminowanie problemu nieuprawnionego zawierania terminowych umów, w przypadku gdy winny być one podpisywane na czas nieokreślony. Znowelizowany artykuł 251 ma określać efekt przekroczenia wspomnianego czasu oraz limitu liczby umów.