Polityka

Białoruś zamknęła granice z Unią Europejską dla ruchu pieszego

Białoruś zamyka przejścia graniczne z Polską dla pieszego ruchu. Restrykcje dotkną też przejścia między Białorusią a Litwą i Łotwą. Decyzja uzasadniana jest brakami technicznymi po białoruskiej stronie przejść. Piesi nie posiadają osobnych ścieżek, ich droga musi odbywać się między autami. Wydłuża to odprawy samochodów, a także stwarza zastrzeżenia natury bezpieczeństwa. Przejścia graniczne zostaną zamknięte dla ruchu pieszego do czasu wdrożenia odpowiednich modyfikacji. W przeciągu ostatnich ośmiu miesięcy z przejść pieszych Białorusi z krajami UE skorzystało blisko 2.2 mln osób.