Gospodarka

Polski eksport ma się dobrze

Ubiegły rok uznany został za bardzo dobry jeśli patrzymy na wskaźniki krajowego eksportu, zanotował on wzrost o ponad 9%. w głównej mierze motorem rozkręcającym gospodarkę. Analitycy twierdzą, że do roku 2020 powinniśmy w dalszym ciągu spodziewać się stabilnego wzrostu krajowego eksportu o 8%-10% w skali roku.